EXERCICIS

CrossFit combina gran varietat d’exercicis de diferents modalitats. Tots ells son adaptables per a diferents nivells i grups d’edat. Hi ha 3 grups principals d’exercicis:

Exercicis

FORÇA:

Podem distingir entre diferents aixecaments olímpics i de pesos els quals produeixen l’activació de moltes fibres musculars en molt poc temps generant una elevada potencia.

Aquests exercicis tenen una capacitat extraordinària per desenvolupar força, massa muscular, potència, velocitat i coordinació.

METABÒLICS:

S’utilitzen diferents exercicis de treball cardiovascular per tal d’augmentar la competència dels 3 sistemes d’obtenció d’energia: aeròbic, anaeròbic làctic i anaeròbic alàctic.

GIMNÀSTICS:

Són moviments propis de la gimnàstica que a part millorar de la força en relació al propi pes corporal també desenvolupen la coordinació, l’agilitat, l’equilibri, la precisió i la flexibilitat.