Em fareu alguna rutina o algun programa d’entrenament?

No! La rutina és el teu enemic en el teu desenvolupament. Els nostres entrenaments són d’una considerable varietat i certa aleatorietat, per poder imitar als desafiaments imprevisibles que es mostren al dia a dia. Els nostres entrenaments ens permeten oferir una gran varietat de mètodes, exercicis, vies metabòliques, descans, intensitat, sèries i repeticions, que segurament mai realitzaràs una altra vegada igual.