Quants entrenaments de CrossFit puc realitzar al dia?

L’èxit del nostre programa d’entrenament és la intensitat. Si realitzes els entrenaments d’acord a la intensitat adequada, serà suficient per aconseguir els teus objectius. El nostre programa d’entrenament es basa amb la QUALITAT, no amb la QUANTITAT. És aquí on obtens tots els beneficis.